Szociális tüzifa rendelet - 2016

Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testület 2015.11.25-i ülésén
döntött arról, hogy az idén ismét biztosít a rászoruló lakosság számára  
szociális célú tűzifa támogatást. Az igénylés feltételeit az alábbi
rendelet tartalmazza:

szoc. tüzifa rendelet 2016.pdf

 

 

 

Hozok-viszek

Régi tervünk valósult meg, amikor az egyházközségünk ingatlanát, a régi műköves telket karitász célra hasznosítjuk. Már szinte az első pillanatban, mikor kigondoltuk és kimondtuk, jöttek a felajánlások, s jöttek a ruhák és játékok a Karitász raktárunkba. Köszönjük!

 

Amikor néhány önkéntessel ez év augusztusában megalakítottuk a Magyar Katolikus Karitász helyi csoportját, akkor jelöltük ki céljainkat. Ezzel az ország legnagyobb segélyszervezetek egyikének a munkájába, vérkeringésébe kapcsolódtunk be. Ne felejtsük el, hogy pl. legutóbb a migráns-áradat érkezésekor a Magyar Vöröskereszt és az Ökumenikus Segélyszervezet mellett a mi karitászunk volt jelen a határokon. Ez a szervezet 2016-ban ünnepli megalapításának 85. és újjáalakulásának 25. évfordulóját.

 

Itt Nyírturán egy olyan raktárat alakítottunk ki a Karitász-udvarunk épületében (Rákóczi u. 39.), ahová tisztára mosott ruhaneműeket és játékokat várunk, s természetesen vinni is lehet belőlük, az adományokat pedig várjuk és elfogadjuk. Célunk és feladatunk az országos szervezettel közös: „… a szegények, rászorulók és bajbajutottak megsegítése. Ezt tartsuk mindig szem előtt. A helyes és eredményes segítéshez három dolog szükséges: szeretet, szaktudás, szervezettség” (www.karitasz.hu).  Munkánkhoz már több önkéntes csatlakozott, hála Istennek, és köszönjük. Sokan hoztak ruhát, sőt még gyermekjátékot is. A karitásznak helyet adó épületet pedig folyamatosan fejleszteni kívánjuk.

 

Mikor lehet hozni vagy vinni az adományokat? Hétköznapokon hétfőn és pénteken délelőtt 9 és 11 óra között várják a nyírturaiakat és a környékbelieket az önkénteseink, de a parókussal és egyháztanácstagjainkkal is lehet egyeztetni egyéni időpontot. 

 

Szabados Viktor, parókus
Kerekes András, csoportvezető

 

 

Az áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos tanácsok időseknek

Az áldozattá válás megelőzésével  kapcsolatos tanácsok időseknek

 

Első és legfontosabb tanácsa a Rendőrségnek: soha, semmilyen körülmények között ne engedjenek be lakásaikba idegeneket, amikor egyedül tartózkodnak otthon!

 

Bővebben a teljes leíráshoz kattintson ide.

 

 

 

Lakhatási támogatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy november 1-től lehetőség van lakhatási támogatás iránt kérelmet benyújtani a polgármesteri hivatalhoz.

 

Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő - testülete

10/2015.(X.13.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Nyírtura Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 58/B.§ (2) bekezdésében, 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

(1) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a (1) bekezdése a következő, e) ponttal egészül ki:

 

(Nyírtura Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult részére az alábbi ellátásokat állapítja meg:

(1) Települési támogatás)

 

e) lakhatási támogatást

 

(2) A Rendelet 2.§-a (1) bekezdése az alábbi, (3) bekezdéssel egészül ki:

 

(3) A lakhatási támogatást és a rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátás formájában is lehet nyújtani az ügyfél kérésére, vagy, ha az ügyfél kérelmének indoklásául szolgáló hiány pótlása ily módon hatékonyabbnak vélelmezhető.

 

 

2.§

 A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

7. §

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(1)   Támogatás nyújtható a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez

(2)   A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3)   Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén a 300%-át, feltéve hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

 (4) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások az (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatások számlával igazolt költségei.

(5) Az önkormányzat a támogatást természetbeni szociális ellátásként nyújtja, a támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(6) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (bérleti szerződés)

 (7) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft.

(8) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától

(9) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.

 

 

3.§

Ez a rendelet 2015.11.01. napján lép hatályba.

 

 

Mikó Gábor sk.                                                       Dr. Demeter Gabriella sk.

polgármester                                                                        jegyző

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

 

Nyírtura, 2015.10.13.

 

 

Dr. Demeter Gabriella

            jegyző

 

 

A nyomtatvány letölthető:
Településtám. laktám. kérelem nyomtatvány Nyírtura.pdf 

 

 

 

Tura Hírmondó 2015. október

A Tura Hírmondó 2015.10 megtekinthető online: 

http://nyirtura.hu/images/hirmondo_201510/hirmondo_201510.pdf

 

 

 

 

I. NYÍRTURAI Süti sütő verseny

I. NYÍRTURAI Süti sütő verseny kerül megrendezésre 2015. szeptember 26-án (szombaton) az IKSZT-ben. Nevezési határidő: 2015. szeptember 21. Nevezni lehet a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

Joomla templates by a4joomla