Óvodai beiratkozás a 2017/2018-as évre

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 a 2017/2018-as NEVELÉSI ÉVRE

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket,

hogy a Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodájába

a leendő óvodások beíratása  következő időpontokban történik:

2017. április. 19-20

Jelentkezéskor a szülő hozza magával:

  • A gyerek születési anyakönyvi kivonatát,
  • A gyerek TAJ kártyáját,
  • A gyerek lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét igazoló igazolványt, (lakcímkártyát)
  • A szülő lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét igazoló igazolványt (lakcímkártyát)

Az óvoda kötelezettségről:

A 2011.évi CXC. Nkt . rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben  augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően az óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermek három éves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettségét meg nem kezdi. (Nkt.8§)

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyerekét köteles beíratni az óvodába, a közleményben meghatározott időpontban.

A 3 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

 

Az óvodába a 2017/2018-as nevelési évre a

2014. augusztus 31.-ig született gyerekek beíratása kötelező

 

 

 

 

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,

2017. április 24-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, a másolatát pedig a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Az a szülő, akinek gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

 

2017. március 20.                                    Szilágyiné Szalontai Erzsébet

                                                                             Intézményvezető

Joomla templates by a4joomla