Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

A projekt címe: Önkormányzati utak felújítása Nyírturán

Elnyert támogatás: 29.996.997 Ft.

A projekt keretében 2 db. önkormányzati tulajdonú, belterületi utat újítottunk fel. Mindkét utca burkolata rendkívül rossz állapotban volt, a felülete töredezett, hiányos. Csapadékos időjárás esetén az utcák közlekedésre majdhogynem alkalmatlanok voltak a vízátfolyások miatt.

A 126 hrsz-ú út: A Kossuth utcát és az Arany János utcát összekötő út. A meglévő aszfalt útburkolathoz csatlakoztattunk 3.50 m szélességű útburkolatot, mindkét oldalon 1.50-1.50 m szélességű mechanikai stabilizációs padkával. A hálós repedéseknél teljes pályaszerkezet cserét hajtottunk végre.

A 271, 308 hrsz-ú út: A Dózsa György és a Táncsics utcát összekötő út, mely 310 m hosszan lett felújítva. A meglévő aszfalt útburkolatokhoz magasságilag csatlakoztattuk a 3.00 m szélességű útburkolatot, mindkét oldalon 1.00- 1.00 m szélességű mechanikai stabilizációs padkával. A meglévő rossz állapotban lévő aszfalt útcsatlakozásokat elbontottuk és helyettük új pályaszerkezetet építettünk ki. A hálós repedéseknél teljes pályaszerkezet cserét hajtottunk végre.

A beruházást követően a település két esztétikus, felújított utcával gyarapodott.

 

 

 

Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása Nyírturán

A projekt címe: Az Arany János utcai járda felújítása Nyírturán

Elnyert támogatás: 4.999.218 Ft.
Év: 2020. év

A projekt keretében a nyírturai Arany János utcán, a 122 hrsz-on lévő járda két különálló szakaszát újítottuk fel 76 és 104 m hosszan. A Polgármesteri Hivatal és a Móra Ferenc Általános Iskola előtti szakaszon viszonylag nagy a gyalogosforgalom, a járda elhasználódott, összetöredezett, részlegesen megsüllyedtek és elkoptak a járdalapok A felújítás a meglévő beton és betonlap burkolatú járdákat elbontottuk, és 1.20 - 1.80 m szélességű új térkő járdaburkolatokat építettünk ki. A megfelelő szélességű járdaburkolat átvezetés (1.50 m) érdekében a meglévő átereszt meghosszabbítottuk, és a Petőfi Sándor utca felől beton támfalat építettünk. A járdák és utak találkozásánál süllyesztett szegélysort építettünk a járdaburkolat szélességében.

A beruházást követően a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola környezete megszépült, a két intézmény ezáltal esztétikusabb formát kapott.

 

   

Pihenőpark és parkoló kialakítása Nyírtura központjában

Kedvezményezett: Nyírtura Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: PIHENŐPARK ÉS PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA NYÍRTURA KÖZPONTJÁBAN

Felhívás címe: Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Helyi hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések és fejlesztések támogatása

Projekt megvalósításának helyszíne: 4532 Nyírtura, Arany János u. 17. 115. hrsz.


Felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-67-1-17

Projekt azonosítószáma: 1919519379

Támogatási összeg: 10.444.623 Ft

Támogatási intenzitás: 75%

Befejezés dátuma: 2020.11.27.

 


 

 

 

Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér bővítése Nyírturán

A projekt címe: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

 

Elnyert támogatás: 14.999.997 Ft.

 

A nyírturai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületének a bővítése, korszerűsítése történt meg a projekt keretében. Az IKSZT épülete két helyiséggel bővült, valamint a jelenlegi központi közösségi teret, a nagytermet bővítettük. A kialakított helyiségekhez öltözőt és vizesblokkot építettünk, amely a mosdók átépítésével valósult meg. A projekt során közvetlen összeköttetést biztosítottunk a nagyteremben lévő színpad és a fellépők öltözője között.

 

 

 

FALUGONDNOKI BUSZ BESZERZÉSE, CSERÉJE A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN

projekt címe: Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

A pályázaton elnyert támogatás: 14.999.987 Ft

 

A pályázat során lecserélte az önkormányzat a régi, 18 éves tanyagondnoki buszt, ezzel megújítva a szolgáltatást Nyírturán. Hosszú évek óta a tanyagondnoki szolgálat által részesülnek Nyírtura-Libabokor lakói különböző szociális szolgáltatásokban. A tanyagondnoki rendszer biztosítja a nekik az intézményi hátrányok enyhítését, az alapvető szükségletek kielégítését, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást, és nem utolsósorban az elszigeteltség feloldását. A tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt a lakosságnak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában. Az ebédet házhozszállítja. Ennek a sokrétű szolgáltatásnak nagy szüksége volt egy új gépjárműre, hiszen a meglévő felett már eljárt az idő. A koránál fogva megnőtt a szerviz igénye. Megérett a cserére, amit az önkormányzat saját erőből nem tudott volna megoldani.

Beszerzésre került egy Ford Transit Minibus gépjármű.

 

 

Joomla templates by a4joomla