Pedagógiánkról

Óvodapedagógiai hitvallásunkban a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált személyre szóló bánásmód. Célunk, hogy az óvoda a gyerekek számára pozitív élmény, örömforrás színtere legyen.

Az óvodás gyermek alaptevékenysége a játék, élményeit, tapasztalatait ezen keresztül éli meg, általa fejlődnek képességei, bővülnek ismeretei. Az óvodánkban komplex nevelés folyik, építünk a gyermek aktivitásra, kíváncsiságára, kreativitására.  A társadalmi együttélés normáinak alapjait rakjuk le, sokszínű együttes tevékenységgel, és követhető viselkedésmintákkal.

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben  gazdag környezetben, az egyéni érdeklődére alapozva támogatjuk a gyermekek fejlődését.

Törekszünk arra, hogy a gyermekek egyéni készségei, képességei kibontakozhassanak, érzelmileg, erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak A gyermek személyiségének alakítása- fejlődése során, természetes módon van jelen aktivitásának, érdeklődésének, önállóságának, együttműködésének, kommunikációs készségének a fejlesztése, - az óvodáséveket követő időszak tanulás iránti vágyának megalapozása.

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, s a mi feladatunk, hogy kiteljesedéséhez az alapokat lerakjuk, a boldog, sikeres és alkotó élethez szükséges kompetenciákat megerősítsük.

Joomla templates by a4joomla