Tájékoztató ásott és fúrt kutak utólagos bejelentéséről

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Az Országgyűlés döntése értelmében a korábban engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen lehet kérelmezni.

 

Akinek a telkén van korábban fúrt vagy ásott kút, de a jelenlegi ingatlantulajdonos számára nem tisztázott, hogy van-e engedélye, elsősorban a területileg illetékes vízügyi hatóságtól (Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) kérhet tájékoztatást.

 

Az engedélyeztetés határideje jelenleg 2023. december 31.

 

Az engedélyezés menete

Az ásott és a fúrt kutak esetében eltérő a jogszabályban rögzített eljárás, az ásott kutaké egyszerűbb.  Szakember felkeresése, időpontegyeztetés a helyszíni szemléhez és a dokumentáció kiállításához. Kész dokumentáció benyújtása a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak vagy a jegyzőnek, akik határozatot küldenek a kút engedélyezéséről.

 

Az engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció kiállításához ásott kút esetében nem feltétlenül szükséges szakembert megbízni, a fúrt kutakra előírt elvárások bonyolultsága miatt a fennmaradási kérelem kiállításához szükséges a szakember.

 

Ásott kút engedélyezetetéséhez akkor nem szükséges szakember, ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha az ásott kút a fenti feltételeket teljesíti, a tulajdonos/kérelmező maga is kiállíthatja a kérelmet, ehhez az önkormányzat honlapjáról letölthető formanyomtatványt/adatlapot kell kitölteni.

 

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság között.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet: Nyírtura község területe nem tartozik ebbe a kategóriába.
 • a kút nem érint karszt— vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény: Emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál: minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

 

Akkor is így lehet az engedélyt megkérni, ha nem ismert, hogy ki és mikor fúrta/ásta a kutat.

Valamennyi, akár ásott, akár fúrt kút létesítése mélységtől, elhelyezkedéstől, a vízhasználat céljától és várható nagyságától függetlenül mind engedélyköteles.

 

Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki a hozzájárulását. Vagyis, amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása.

 

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

 

Az engedély nélküli kutak tulajdonosaira pénzbeli bírságot szabhatnak ki. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

 

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték— és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb szakértői költségek a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

 

dr. Demeter Gabriella

           jegyző

Joomla templates by a4joomla