Gallyazási felhívás 2014

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye 

FELHÍVÁS

villamos hálózatok környezetének tisztántartására 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41.)  

felhívja 

az ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

 A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi közzé.

 

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában

- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,

- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

 

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

 

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelíthessék meg.

 

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg növényzet mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

 

Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

 

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

 

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.  illetékes  régió-központjának címe, elérhetősége:

 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 53. Tel:  06-42 523-100

 

Amennyiben az Ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni.

 

Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik.

 

Kérjük az Ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás  minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

 

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

 

Együttműködésüket köszönjük.

 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

 

Joomla templates by a4joomla