Módosítás tűzgyújtás miatt - 2015

Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete

4/2015. (III.24) önkormányzati rendelete

-          a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,-

a település tisztaságáról szóló 11/2004./VIII.31./ önkormányzati rendelet módosításáról - 

.Nyírtura község önkormányzata képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

 

1.§ a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004./VIII.31./ önkormányzati rendelet 14.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

14. §

(1) A Képviselő-Testület a település belterületi ingatlanain a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, valamint avar és kerti hulladék nyílt téri égetését engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve veszélyes hulladékot.

(4) A szabadban tüzet gyújtani csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni tilos, s veszély esetén,  azt azonnal el kell oltani.

(6) A tűzgyújtás színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve az azonnal eloltható.

 (7) Ködös, szeles időben az égetés tilos.

 

2.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Joomla templates by a4joomla