Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés külterületi szabályairól

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS KÜLTERÜLETI SZABÁLYAIRÓL

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy külterületen legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végezhető a hatóság ENGEDÉLYÉVEL.

 

 

Tűzvédelmi hatóság Nyírtura, Nyíregyházi Járás illetékességi területén:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.

 

 

Feltételei:

  • Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegű eljárási illetékkel ( illetékbélyeg ), az égetés tervezett időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani írásban ( postán, e-mailen, faxon, személyesen )
  • Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)      a kérelmező nevét, és címét,

b)      az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c)      az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját ( év, hónap, nap, óra, perc)

d)     az irányított égetés indokát,

e)      az égetéssel érintett terület nagyságát,

f)       az égetés folyamatának pontos leírását,

g)      az égetést végző személyek nevét, címét,

h)      az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i)        a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j)        a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását,

 

-          A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyező határozat kézhezvétele után szabad az égetést, az abban meghatározott feltételek betartásával elkezdeni.

 

-          A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét mintához kötve, amennyiben a fentiekben foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja.

 

 

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban, és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

 

Amennyiben külterületen a szabadtéri ( tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.(VIII.1.) ÖM. Rendelet 9.§ ( alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz ) – és az égetésre speciális feltételeket , módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

 

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – természet védelméről szóló 1996 évi LIII. Törvény 21.§- előírt hatósági engedélyt nem pótol.

 

 

Nyírtura, 2015. április 29.

 

 

Dr. Demeter Gabriella sk.
         jegyző

Joomla templates by a4joomla