Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Nyírturai Móra Ferenc Általános Művelődési Központ magasabb vezetői (igazgató) állása betöltésére:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. 08. 01-től 2021. 07.30-ig terjedő időre szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 4532-Nyírtura, Arany János u. 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény törvényes és szakszerű vezetése, óvodapedagógusi feladatok ellátása, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

- pedagógus-munkakör betöltéséhez, - óvoda intézményegységben óvodapedagógus-munkakör -,  szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

-vezetői gyakorlat, legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

-pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

-a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás,

-sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

-három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 -a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások,

-a pályázó szakmai önéletrajza,

 -az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,

-a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

-pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésében hozzájárul

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016.06.06.

A pályázatok benyújtásának módja: -postai úton, Nyírtura Község Önkormányzatához (4532-Nyírtura Arany János u. 14.) címezve, vagy személyesen. A borítékon legyen feltüntetve a következő: „Nyírturai Móra Ferenc ÁMK vezetői pályázat”

A pályázatok elbírálásának határideje: a véleményeztetési eljárás lefolytatását követő első Képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2016.07.25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyírtura Község Polgármestere nyújt a 42/531-010 telefonszámon.

A pályázat személyügyi központ honlapján történő megjelenése: 2016.05.20.

Joomla templates by a4joomla