Száraz fű és avartüzek megelőzése

KatasztrófavédelemKozák Attila tű, alezredes levele a lakosság részére a száraz fű és avartüzek megelőzése érdekében, melyet változtatás nélkül teszünk közzé. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltségvezető

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.

A tél végi és kezdődő tavaszi száraz időjárás, valamint a rét és tarlóégetések, illetve a növényi hulladékégetések következtében megnövekvő parlag és avartüzek megelőzése érdekében, a lakosságot legalább az alábbiakról szükséges ismételten tájékoztatni:
- A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Kormányrendelet értelmében általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom kiteljed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.
- Az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják a kerti növényi hulladékok égetésének szabályait, amelyben meghatározhatják a lakosságnak, hogy a kertekben az elszáradt növényzet, gallyak, kerti hulladékok égetése során körültekintően járjanak el.
- Amennyiben a helyi rendelet lehetővé teszi a növényi hulladék égetését, a lakosok gondoskodjanak a szükséges oltóeszközökről, ne hagyják a tüzet felügyelet nélkül, erős szél esetén pedig kerüljék a tüzelést.
- A tervezett avar-, tarló-, nád- vagy növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak jelentsék be.
- A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával - figyelemmel a település ez irányú rendeletére - szabad elégetni.
- A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást szükséges végrehajtani. 
- A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani szükséges.
- Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen végezhetik, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről gondoskodjanak.
- A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal oltsák el.
- Az égetés befejezése után a helyszín átvizsgálásáról gondoskodjanak és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást szüntessék meg.
- Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de akár emberek halálát is okozhatja a növényzettűz.
- Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti "kis tűz" eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság - és ha lehetséges a terület tulajdonosának - haladéktalan értesítése.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében!

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

Kérem, hogy a településen a polgárőrség, település őrök aktív közreműködésével derítsék fel az elhagyatott, elhanyagolt területek tulajdonosait, és hívják fel figyelmüket a terület gondozására. A gondozatlan területen, illetve ugyanazon területen több esetben keletkező parlag és avartüzek esetében a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal közreműködésével beazonosítja a terület tulajdonosát (tulajdonosait), aki(k) ellen tűzvédelmi bírság kiszabását köteles kezdeményezni.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
Kérem, hogy a fentiekről a lakosságot a településen szokásos hirdetményi úton tájékoztassa.

Nyíregyháza, 2013. február 20.

Kozák Attila tű. alezredes s.k.
Kirendeltség-vezető

Joomla templates by a4joomla