Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése Nyírturán

A projekt címe:A Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének bővítése Nyírturán

Elnyert támogatás: 48 962 997 Ft.

Nyírtura Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében az MFP-ÖTIK/2021-önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című pályázati felhívásra.

A projekt keretében a Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének bővítése történt meg. Átépítésre került a meglévő irattár, és kialakításra került egy irodahelyiség is. A bővítés a konyharészt is érintette. A bővített irattárat, átalakított konyhát és az irodát bútorokkal és munkavégzéshez szükséges eszközökkel is elláttuk..

Beszerzésre került egy nagyteljesítményű másológép, monitorok, iratmegsemmisítő, forgószékek, vízadagoló, iratmegsemmisítő.

 

 

 

Önkormányzati járdaépítés anyagtámogatása Nyírturán

A projekt címe: Az Arany János utcai járda felújítása Nyírturán

Elnyert támogatás: 4.996.280 Ft.

A projekt keretében a nyírturai Arany János utcán, a 122 hrsz-on lévő járda felújítását folytatta az Önkormányzat. A felújított járdaszakasz 248 m hosszú. Ezen a szakaszon viszonylag nagy a gyalogosforgalom, a járda elhasználódott, összetöredezett, részlegesen megsüllyedtek és elkoptak a járdalapok A felújítás a meglévő beton és betonlap burkolatú járdákat elbontottuk, és 0.80 m szélességű új térkő járdaburkolatokat építettünk ki.

A térkő járdákat mindkét oldalon 5 cm szélességű előregyártott beton kertiszegéllyel támasztottuk meg. A felújított járda teljes szélessége szegélyekkel együtt így 0.90 m lett. A járda 2.5% oldaleséssel lett megépítve az árok felé.

A magassági vonalvezetés a meglévő járda vonalvezetésével azonos, a meglévő kapubejárók szintjeit figyelembe vettük.

A beruházást követően az adott járdaszakasz környezete megszépült, a község ezáltal esztétikusabb formát kapott.

 

 

 

Önkormányzati útfelújítás Nyírturán

A projekt címe: „a Temető utca felújítása Nyírturán”

Elnyert támogatás: 19 998 131 Ft.

Nyírtura Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében az MFP-UHK/2021-út, híd, kerékpárforgalmi létesítményépítése/felújítása-2021. pályázati felhívásra.

 Az utca teljes hosszon aszfalt burkolattal rendelkezik, azonban a csapadékvíz elvezetés több helyen nem megfelelő, így az évek során ez jelentős felfagyási károkhoz vezetett. A burkolatszélek nagymértékben töredezettek, a burkolatban több helyen kátyúk alakultak ki.  Ezt az állapotot korrigálta az önkormányzat a felújítással.

Az út szélessége eredetileg 4.0 – 4.2 m között változott, a felújítással egységesen a burkolatot 4.50 m szélességre szélesítettük. A szélesítés során az útalap zúzottkővel lett kialakítva a műszaki leírásnak megfelelően. A mélyebb oldalon szegélysort építettünk, amely elvezeti a csapadékot a mélyebb területeken található földárkokba. Azokon a szakaszokon, ahol nem volt lehetőség földárkot létesíteni, ott szikkasztó aknákat létesítettünk.

 

A beruházást követően a régi, töredezett, korszerűtlen útburkolat jelentősen javult, az eddigi balesetveszélyes állapot, ami a régi töredezett burkolat miatt állt fenn, szinte teljesen megszűnt. A beruházás környezete megszépült.

 

 

 

Eszközbeszerzés a Nyírturáért Alapítvány részére

A projekt címe: Eszközbeszerzés a  Nyírturáért Alapítvány részére

A pályázaton elnyert támogatás: 2 000 000 Ft

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése történt a Nyírturáért Alapítvány részére. A projekt keretében beszerzésre került eszközök a színvonalas, modern kor igényeinek megfelelő munkavégzést segítik elő. A projekt hozzájárul az Alapítvány mindennapi működéséhez.

Beszerzésre került: 4 db. laptop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása.

A projekt címe: Az Arany János utcai járda felújítása Nyírturán    

A támogatás éve: 2020.   

Elnyert támogatás: 4.999.218 Ft.

 

A projekt keretében a nyírturai Arany János utcán található, 150/4 hrsz-ú ingatlant vásárolta meg az önkormányzat.

A régi kerítés elbontásra került,  helyébe új, esztétikus kerítést építettünk. Az ingatlan udvara meg lett tisztítva, tereprendezés történt a kertben.

A beruházást követően a Polgármesteri Hivatal, az ÓMKK és az Általános Iskola környezete megszépült, az intézmények környéke ezáltal esztétikusabb formát kapott.

 

 

             

 

Joomla templates by a4joomla