Tájékoztatás Babakötvényről

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy


Nyírturán a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:

IKSZT. épülete, Nyírtura, Rákóczi u. 43.
2023. december 11. (hétfő) 8:30 – 14:00 óra között


A Magyar Állam minden 2005. december 31. után született gyermeknek 42.500.-Ft életkezdési támogatást biztosít. Ez Kincstári Start-számlára, Babakötvénybe helyezhető, ami jelenleg 17,5%-kal kamatozik.


Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
- Kincstári Start-számla nyitása = Babakötvény
- Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
- Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
- Díjmentes számlavezetés
- 100% állami garancia a tőkére és a kamatra
- Kényelmi szolgáltatások (WebKincstár, MobilKincstár, TeleKincstár, SMS értesítési szolgáltatás, Hírlevél küldés)
- Online időpontfoglalás
- Rugalmas, értékálló, rövid-, közép- és hosszú távú befektetés

 

 

(a szórólapok nagyobb megtekintéséhez kattints a képre)

 

 

2023. november havi gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt kibocsátó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2019. évtől az Erzsébet-utalványok forgalmazását megszüntette, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás formája átalakításra került.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Gyer. ) módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma ( Erzsébet-utalvány ) megszűnik, helyette Pénzbeli támogatás formájában ( készpénz ) kapják meg a támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.

 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők vagy meghatalmazottaik

a Pénzbeli támogatást

az Önkormányzat pénztárában

2023. november 28. napjától vehetik át.

 

Nyírtura Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Nyírtura Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve, a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

 

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

A teljes kiírás megtekintéséhez kattintson ide!

Nyírtura Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Nyírtura Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2024. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

 

 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
 • a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

  

vonatkozó rendelkezéseivel.

 

A teljes kiírás megtekintéséhez kattintson ide!

ELBIR - Nehezítsük meg a betörők dolgát!

Nehezítsük meg a betörők dolgát!

Néhány javaslat a betörések megelőzésére:

 

- Ha lakását elhagyja, a nyílászárókat figyelmesen csukja be, éjszakára akkor se hagyja őket nyitva, ha a lakásban tartózkodik.

- Lakása névtábláján kerülje az előtagokat (pl.: dr., özv., stb…), mert következtetni lehet vagyoni helyzetére, életkorára, ami miatt célponttá válhat egy betörő számára.

- Tartsa titokban illetéktelenek előtt, ha a lakása időlegesen lakatlanul marad. Ha elutazik, arról csak megbízható szomszédját, ismerősét tájékoztassa, kérje meg, hogy postaládáját folyamatosan ürítse, keltsék azt a látszatot, mintha a lakásban folyamatosan laknának. 

- Ne tegye közzé közösségi oldalakon, hogy mikor, hová, és mennyi időre utaznak el. Lehetőleg csak a nyaralás után töltsön fel fényképeket.

- Nagyobb mennyiségű készpénzt lehetőleg ne tartson otthon, kerüljön minden olyan szituációt, ahol illetéktelenek észlelhetik, hogy nagyobb érték került a lakásába. /Pénzintézeti pénzfelvétel, ékszervásárlás, stb./

- Ha lakásán jelentősebb mennyiségű készpénzt vagy értéket kell tárolnia, használjon falhoz erősített széfet, ha anyagi helyzete megengedi, lássa el lakását riasztó berendezéssel.

- Értékeiről készítsen leltárt, azokon helyezzen, vagy helyeztessen el egyedi azonosító jeleket, amelyek segítik abban, hogy az esetlegesen eltulajdonított tárgyait később azonosítani tudja. Értéktárgyairól készítsen fényképet. 

- Lakása kulcsait, iratait ne tegye illetéktelenek számára hozzáférhetővé, mivel egy másolt kulcs és kulcshoz kapcsolható lakcím minden tolvaj álma.

- Lakása kulcsait mindig tartsa magánál, minden családtagnak legyen saját kulcsa.

- Ne tartsa „csak a család tudja hol van”  rejtekhelyen a lakás kulcsát, mert leghamarabb a tolvaj fogja megtalálni.

- A lakás bejárati ajtaját lássa el biztonságos zárral, zárakkal, ezek felszerelését bízza szakemberre.

- A nyílászárók nagyobb üvegfelületeit lássa el mechanikai védelemmel. /fólia, rács, roló, stb./

- Rövidebb távollétek esetén se hagyja nyitva az ablakokat bukóra, mert azt nagyon könnyű kinyitni. A szúnyogháló nem véd!

- A kert kaput, a társasházi lakásoknál a lépcsőház ajtaját nappal is zárja be, így nehezebb bejutni a bejárati ajtóhoz.

- Ne hagyjon az udvaron használati tárgyakat (pl.: létra, kuka, kerti bútor), mert ezzel is megkönnyítik a betörők dolgát.

 

Vagyonának biztonsága érdekében érdemes lakását riasztóberendezéssel ellátni.
Ezek üzembe helyezését mindig szakemberrel végeztesse el.
Gyakorta az olcsóbb sokkal drágább!

 

 

Amennyiben bűncselekményt észlel, vagy bűncselekmény áldozatává válik, hívja a 112-es központi segélyhívó számot!

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.:66
Telefon: (06-42/524-612/33-51),
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ELBIR - Az állatok világnapja

OKTÓBER 4.

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

 

 

 

Életünkben meghatározó szerepet játszanak a házi- és haszonállatok. E kapcsolat hívja fel a figyelmet az Állatok Világnapjára, amit Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emlékére október 04-én tartanak. Assisi Szent Ferenc élete során azt hirdette, hogy nem csak embertársainkat kell szeretnünk és tisztelnünk, hanem mindent, ami körülvesz, legyen az akár élő, akár élettelen. Az Állatok Világnapjának célja, hogy ember-állat barátságot megerősítse és felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára, hiszen az állatok nem csak boldogabbá teszik életünket, de segítik is mindennapjainkat.

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy Kedves Olvasóink a Hírlevél tartalmát részben vagy egészben szabadon felhasználják, a célcsoportok felé eljuttassák.

Kérjük azonban, hogy a terjesztés során hivatkozzanak arra, hogy a Hírlevelet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya készítette.

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.:66
Telefon: (06-42/524-612/33-51),
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

EON tervezett áramszünet - 2023.10.04

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

 

Nyírtura
UtcaTerületHrsz.Házszám -tólHázszám -ig
DátumIdőpont(tól)Időpont(ig)Megjegyzés
Libabokor Egész utca      
2023-10-04 08:00 16:00  

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Joomla templates by a4joomla