Kihívás napja oklevél Szociális dolgozók a Nyírturai idősek otthonában részére

A Magyar Szabadidősport Szövetség, mint fő szervező, ebben az évben is meg hirdette, a ,,Kihívás Napja” sport versenyt.
 
A Nyírturai Idősek Otthona dolgozói is beneveztek erre az eseményre a közösségeknek meghirdetett kategóriában, amiben 83 indulóból 33. helyen végeztek. A közösségeknek lehetőségük volt benevezni egy plusz kihívásra, a Széchenyi Kihívásra. Itt a megadott források tanulmányozásával kellett a sport tevékenységeket kreatívan teljesíteni. A legkreatívabb megoldásokat díjazták, amiben első helyezést értek el. A helyezésekre a Kihívás Napja Szervezőbizottság tett javaslatot, a végső sorrendet a Gróf Széchenyi család leszármazottjai állították fel. Az ünnepélyes díjátadó és záró ünnepség Budapesten a Corvin Hotelben valósult meg.
 
Gratulálunk a csapatnak!
 
Mikó Gábor
polgármester
 
 

Tájékoztató ásott és fúrt kutak utólagos bejelentéséről

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Az Országgyűlés döntése értelmében a korábban engedély nélkül fúrt, vert vagy ásott kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen lehet kérelmezni.

 

Akinek a telkén van korábban fúrt vagy ásott kút, de a jelenlegi ingatlantulajdonos számára nem tisztázott, hogy van-e engedélye, elsősorban a területileg illetékes vízügyi hatóságtól (Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) kérhet tájékoztatást.

 

Az engedélyeztetés határideje jelenleg 2023. december 31.

 

Az engedélyezés menete

Az ásott és a fúrt kutak esetében eltérő a jogszabályban rögzített eljárás, az ásott kutaké egyszerűbb.  Szakember felkeresése, időpontegyeztetés a helyszíni szemléhez és a dokumentáció kiállításához. Kész dokumentáció benyújtása a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak vagy a jegyzőnek, akik határozatot küldenek a kút engedélyezéséről.

 

Az engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció kiállításához ásott kút esetében nem feltétlenül szükséges szakembert megbízni, a fúrt kutakra előírt elvárások bonyolultsága miatt a fennmaradási kérelem kiállításához szükséges a szakember.

 

Ásott kút engedélyezetetéséhez akkor nem szükséges szakember, ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha az ásott kút a fenti feltételeket teljesíti, a tulajdonos/kérelmező maga is kiállíthatja a kérelmet, ehhez az önkormányzat honlapjáról letölthető formanyomtatványt/adatlapot kell kitölteni.

 

Az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott vagy fúrt kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell benyújtani. Ezek utólagos engedélyezésének, valamint megszüntetésének hatásköre megoszlik a jegyző, illetve az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság között.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet: Nyírtura község területe nem tartozik ebbe a kategóriába.
 • a kút nem érint karszt— vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény: Emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál: minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe bele tartozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra tesz szert.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási, létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárása.

 

Akkor is így lehet az engedélyt megkérni, ha nem ismert, hogy ki és mikor fúrta/ásta a kutat.

Valamennyi, akár ásott, akár fúrt kút létesítése mélységtől, elhelyezkedéstől, a vízhasználat céljától és várható nagyságától függetlenül mind engedélyköteles.

 

Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki a hozzájárulását. Vagyis, amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása.

 

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

 

Az engedély nélküli kutak tulajdonosaira pénzbeli bírságot szabhatnak ki. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

 

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték— és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb szakértői költségek a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

 

dr. Demeter Gabriella

           jegyző

HIRDETMÉNY Bölcsődei beiratkozás 2023/2024-es nevelési évre

 

Nyírturai Móra Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha, Közösségi ház és Könyvtár

4532 Nyírtura Arany János utca 16

Tel: 06/70 7013384

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

HIRDETMÉNY

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

A 2023/2024-as nevelési-gondozási évre

 

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói, munkavégzésük, vagy munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Mini Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2023. április 24-28. (hétfőtől - péntekig)

8.00-tól- 16.00-ig

A beiratkozáshoz szükséges a kitöltött „Jelentkezési lap”

(letölthető a csatolt mellékletből, vagy az intézményben igényelhető)

A jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • TAJ kártyája
 • Egészségügyi könyve
 • a gyermek és mindkét szülő lakcímkártyája

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • a szülők munkaviszonyának igazolására, vagy az édesanyánál szándéknyilatkozat a munkába állásról
 • egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja
 • tartósan beteg vagy ételallergiás gyereknél a szakorvosi vélemény másolata
 • a sajátos nevelési igényű gyermeknél a „Szakértői vélemény” másolata
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatának másolata

 

A felvételről az intézmény vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

 

 

Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek várólistára kerül.

Év közben történő jelentkezés esetén férőhely hiányban, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a bölcsődei nevelési évben folyamatosan történik.

További felvilágosításért a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban az Intézményvezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetősége: 06-70/ 7013384

                       Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                      

                                                                        Szilágyiné Szalontai Erzsébet

                                                                                      Intézményvezető

 

Letölthető dokumentumok:

Bölcsődei felvétel iránti kérelem letölthető: .docx / .pdf

Szülői felügyeleti jog nyilatkozat letölthető: .docx / .pdf

 

HIRDETMÉNY Óvodai beiratkozás 2023/2024-es nevelési évre

 

Nyírturai Móra Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha, Közösségi ház és Könyvtár

4532 Nyírtura Arany János utca 16

Tel: 06/70 7013384

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2023/2024-es nevelési évre

 

Nyírtura Község Önkormányzata, az általa fenntartott Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK Óvodájában a beiratkozás időpontját a 2023/2024-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg
  

Beiratkozás időpontja: 2023. április 24.(hétfő) április 28. (péntek)

8 órától 16 óráig.

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négyórában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus.31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti,feltéve, hogy minden, Nyírtura községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Körzethatár: Nyírtura Község közigazgatási területe

 

A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) , lakcímkártya
 • nem magyar állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)     

 

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal!

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Nyírtura Község Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető, a mellékletből.

Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány.

 

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

 

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.

Ezen a napon kerülnek  átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

 

További felvilágosításért az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban az Intézményvezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetősége: 06-70/ 7013384

                       Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                         Szilágyiné Szalontai Erzsébet

                                                                                                      Intézményvezető

Mellékletek:

Óvodai felvételi kérelem letöltése: .docx / .pdf

Szülői felügyeleti jog nyilatkozat letöltése: .docx / .pdf

 

 
Joomla templates by a4joomla