Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Pályázat

Felhívás pályázati lehetőségre!

 

A pályázattal kapcsolatos információkat ide kattintva olvashatja!

Bűnmegelőzési előadás

Tisztelt Lakosság!

 

A Kemecsei Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadást tart a következő témákban.

Az előadás részleteiről bővebben ide kattintva olvashat.

Tájékoztatás lomtalanítással kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a lakosságnak korábban kiosztott hulladékszállítási értesítőnek megfelelően ezúton tájékoztatja Önöket, hogy:

Nyírtura településen a lomtalanítás ideje: 2019. Április 24. a vegyes hulladék megszokott gyűjtési napján, azzal azonos időpontban.

Társaságunk kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.

Kérjük, hogy az ingatlantulajdonosok a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladékkal megszokott időpontban szállítják el azt. 

A település tisztaságára való tekintettel kérjük, hogy a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét visszatérni!

A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítve gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, biohulladék, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

                                                   

Simkó Ferenc

nyíregyházi hulladékszállítási divízió vezető

 

 Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

H-4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

Tel.: +36 42-314-976, +36 30 866-2352

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. @eakhulladek.hu

Tájékoztatás bölcsődei beiratással kapcsolatban

Bölcsődei beíratással kapcsolatban bővebb felvilágosítást ide kattintva olvashat. 

Tájékoztatás óvodai beiratkozással kapcsolatban

Óvodai beiratkozáshoz bővebb információt ide kattintva olvashat.Az ehhez tartozó adatkezelési tájékoztatót ide kattintva olvashatja el.

Eboltás 2019

EBOLTÁS

 

 

Felhívjuk Tisztelt Nyírtura Község Lakosságának figyelmét, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására, az alábbi időpontokban, és helyeken kerül sor.

 

2019. április 6.án ( Szombat )                

8,00 -  12,00 óráig a Polgármesteri Hivatal parkolójában

 

 

Pótoltás: 2019. április 13.-án  (Szombat)      

8,00 – 11,00 óráig Polgármesteri Hivatal parkolójába

 

 

Oltási díj az oltás helyén:                       3500 Ft/eb

Háznál történő oltás:                              4500 Ft/eb

Kérjük az oltási kiskönyvet mindenki hozza magával!

Elvesztett oltási kiskönyv pótlásának díja:                           500 Ft.

Minden három hónapot betöltött eb oltása, féregtelenítése kötelező!

Az eb be nem oltása esetén bírság kerül kiszabásra!

Dr. Nagy István állatorvos telefonszáma:                         30/324-2995

Háznál történő oltás esetén, kérjük időben jelezzék  Dr. Nagy István állatorvosnál!

El-BIR "unokázós csalás" kapcsán

„Unokázós csalás”

 

Az „unokázás” ma már nem ismeretlen fogalom, egész Európában elterjedt jelenségről van szó: 2015 óta létező bűncselekmény, amelyben jóhiszemű idős emberektől csalnak ki hatalmas összegeket családtagjuk megsegítésére hivatkozva.

Napjaink társadalmában az idős emberek jóhiszeműségük, segítőkészségük és esetenként életkorukból adódó meggyengült egészségi állapotuk miatt kiemelten veszélyeztetettek a különféle jogsértésekkel szemben. Jellemzően a hagyományos erkölcsi értékek mentén élték le az életüket, gyakran fel sem tételezik, hogy valaki ártó, károkozó szándékkal közeledik feléjük.

A prevenciós célokat szem előtt tartva szükséges a lakosság célirányos tájékoztatása e bűncselekmény visszaszorítása érdekében.

A legtipikusabb eset, amikor valaki felhívja a sértettet és azt mondja, hogy az unokája balesetet szenvedett, mentőt kellett hívni hozzá, súlyos állapotban van, orvosi ellátásra szorul, de szüksége van pénzre, hogy az adott szituációból kikeveredjen, és néhány perc múlva az idős embernél meg is jelenik egy küldönc, aki azért jött, hogy az unokának szánt pénzt elvigye. A történet szerint itt a sértett unokájának balesete az az ürügy, amiért ő maga nem tud jelentkezni. A másik lehetőség, amikor az idős emberek rossz hallását, a telefon hangtorzító hatását kihasználva halkan, suttogva, rekedtes hangon éjszaka hívják fel, hogy ne tudja beazonosítani az elkövető hangját, aki unokaként jelentkezik be, és azt mondja, hogy balesetet szenvedett, de nem hagyhatja el a helyszínt, ezért elküldi a barátját, hogy pár százezer forintot küldjön a nagyszülő, amivel az unoka szabadulni tud a helyzetből. Itt az is előfordulhat, hogy az unoka közvetlen ismerőseként mutatkozik be az illető, és szintén hasonló történetet ad elő, ami a szeretett unoka pillanatnyi akadályoztatásáról szól. Ezek tehát a legtipikusabb jegyek, amelyekben olyan szituációt teremt a bűnöző, hogy ne tűnjön fel, miért nem személyesen megy az unoka a pénzért. Jellemzően a hozzátartozó "ügyének" gyors megoldása érdekében készpénzt, és/vagy ékszert kérnek, a párszáz ezer forinttól akár többmillió forintot/értéket is elérhet a követelés.

A sértett ilyen bűncselekmény esetén mindig kiszolgáltatott helyzetben van, nem készül az adott szituációra, nem gondolhatja végig logikusan minden lépését. Az idős embereknél ráadásul az unokával kapcsolatban van egyfajta naivság és a feltétlen szeretet, ami megkönnyíti az elkövetők helyzetét. Jellemző, hogy az elkövetők pszichológiai, érzelmi ráhatást is gyakorolnak, amely még jobban meggyőzi a hívott személyeket a baj súlyosságáról, és azonnali segítségnyújtásra ösztönzi őket.

Ilyen esetekben mielőtt bármit is tennének, azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Hívják fel azt a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik. Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozójának adja ki, hívja fel az érintettet és tájékozódjon.

Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak, illetve a beszélgetés során maguktól a sértettektől kapnak pontosabb adatokat.

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget!

 

Kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat:

-          Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.

 

-          Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt.

 

-          Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, esetleg a köthető gépjármű rendszámát.

 

-          Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, majd a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék.

A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri, figyeljenek idősebb hozzátartozóikra! Ha szükséges, minden nap hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre és mondják el nekik a rendőrség tanácsait, intelmeit.

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! A látencia az elkövetőket támogatja, ezért lenne fontos, hogy mindenki, akit ilyen jellegű támadás ér, tegye meg a feljelentést, mert sokszor a kis mozaikdarabokból lehet összerakni az elkövetési sorozatot.

Doni emléktúra


Tisztelt nyírturai lakosok!

2019. február 18-án 11.50-kor érkezik Nyírturára a VII. "Emlékmenet a Doni Hősökért", mellyel a Don-kanyari offenzíva 76. évfordulójára emlékezünk.
A nyírturai temetőben, a II. világháborús emlékműnél koszorúzással, illetve "Fegyver és Bakasimogató"-val emlékezünk a Doni Hősökre, ahol a tervek szerint díszlövés történik a rendezvény során."

Tájékoztatás elektronikus ügyintézéssl kapcsolatban

Tisztelt Adózó!

                                                                                                                      

 

Tájékoztatom, hogy az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján „Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot az adózókkal”.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés a) pont aa alpont alapján, és a törvény végrehajtási rendelete értelmében a gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

 2019. január 1-jétől  az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22.§. (2) bek.-e alapján  az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról NEM ÉRTESÍTI azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELEZETT, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását. Ezen adózóknak az adóhatóság az értesítési feltételek fennállása esetén ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁST küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus ELÉRHETŐSÉGÉRŐL. Az adófolyószámla csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljeskörű képviseleti joggal/ meghatalmazottal rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre került a rendszerben. Amennyiben még nem küldött meghatalmazást, kérem mielőbbi pótlását!

Nyírtura Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés-biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY. 

Ügyindítás, adófolyószámla lekérdezése: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Mely közvetlenül elérhető: https://nyirtura.hu/elektronikus ügyintézés menü alatt.

Amennyiben nincs megfelelő űrlap, nyomtatvány az Önkormányzati Hivatali Portálon, csak abban az esetben használható az E-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/

Tájékoztatom továbbá, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §(1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Egyéni vállalkozók, akik nem Áfa kötelesek és egyéb, adószámmal rendelkező magánszemélyek: részükre is kötelező az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Amennyiben készpénz-átutalási megbízással (csekken) szeretné teljesíteni az adófizetési kötelezettségét, be kell fáradnia a Nyírturai Közös Önkormányzati  Hivatalba!

 

Nyírtura, 2019.02.04.

                                                                                                                               Dr. Demeter Gabriella

                                                                                                                                            jegyző

ELBIR-Február

Az internet veszélyeiről

 

2019. február 05.-e a Biztonságos Internet napja (Safer Internet Day). Idén is kiemelt figyelmet kell fordítsunk az internet veszélyeire.

Manapság már szinte nem is lehet létezni internet nélkül. Ez nem is lenne baj, ha az internet biztonságos lenne, de sajnos nem az. Sajnos manapság sok fiatal és idős egyaránt ész nélkül pakolják fel személyes adataikat a netre, nem gondolva annak veszélyeire.

Ma már szinte mindenkinek van valamilyen közösségi oldala, ahol a személyes adatokat is meg lehet adni. Ne tedd! Ha valaki tényleg ismer, akkor tudni fogja a telefonszámodat, vagy legfeljebb elkéri. Ha pedig nem találkoztok, elküldheted neki e-mailben, vagy üzenetben. Így nem csak egyes zaklatóktól szabadulhatsz meg, hanem sok spamtől, és egyéb kéretlen levéltől is.

Képek:

Nagyon jó régi barátok adatlapját nézegetni, vagy képei között böngészni. De gondolj bele, ez fordítva is igaz. És azokat a képeket nem csak az ismerőseid láthatják, hanem BÁRKI!

Ezért nem árt meggondolni, hogy milyen képet teszel fel magadról, mert nem biztos, hogy örülnél neki, hogy egy tanár, vagy a szüleid meglátják azt a képet, ami a legmélyebben kivágott blúzodban készült.

Társkeresés, chat:

Manapság igen divatos, és egyszerű mód az internetes társkeresés. Nincsenek határok, könnyebb kinyílni, és nem muszáj a valós arcodat mutatni, illetve ha nem tetszik a partner, akkor csak letiltod. Megismerkedsz valakivel az interneten, nagyon szimpatikus, rengeteg közös tulajdonságotok van, az illető csinos, majd találkoztok, egymásra találtok, összejöttök, és boldogan éltek... Bár ez a variáció is megeshet, nem ez a gyakori. Hiszen tényleg nem tudhatod teljesen biztosan, hogy ki ül az ablak másik végén. Épp ezért sose adj ki magadról bármilyen személyes információt (hol laksz, mikor hová utazol, stb.), maximum a nevedet. Sajnos általában a virtuális életben félreismerjük társunkat, még akkor is, ha az igazat mondta magáról. A valós életben teljesen más benyomásod is lehet róla, és más érzéseid is lesznek vele kapcsolatban. És persze az is kiderülhet róla, hogy nem mondott igazat magáról. Vagy „csak” teljesen máshogy néz ki, mint ahogy te tudtad. De az is előfordulhat, hogy beteges, perverz ember. Ha elmész egy ilyen találkozóra, akkor mindenképpen legyen valaki, aki a közelből figyel benneteket, és baj esetén segíteni tud. Ha az ember, akivel a neten beszélgetsz, nem szimpatikus neked, ne beszélgess vele, és még véletlenül se találkozzatok. Ha nem hagyna békén, tiltsd le, vagy szólj szüleidnek, tanárodnak!

Internetes vásárlás:

Gyors, egyszerű, olcsó, és még ki se kell tenned a lábadat otthonról! Viszont ha vásárolsz, tarts be pár szabályt a biztonságod érdekében! Csak megbízható oldalakról vásárolj! Ahol csak lehet, fizess készpénzzel, mert ha nem tetszene a termék, nem muszáj azt átvenni és kifizetni. Ha ott tartasz, hogy személyes adatokat kell megadnod, a böngészőben elvileg megjelenik, hogy https://, és egy zárt lakat, vagy egy kulcs. Ha nem lennének ott, akkor a vásárlás nem biztonságos. Próbálj olyan oldalakról vásárolni, ahonnan már vásárolt valamelyik ismerősöd, és jó tapasztalatai vannak.

Szörnyűségek:

Sajnos ma már mindent megtalálsz az interneten, a gyermekpornótól kezdve az állatok megkínzásáig. Ezeket sajnos nem lehet minden esetben elkerülni, mégis, ha találsz egy ilyen képet, cikket, videót, ne kattints rá, hiszen ezzel örömet szerzel annak, aki feltöltötte, mert látja, hogy milyen sokan nézték meg az adott fájlt.

 

HÉT ARANY SZABÁLY, AMIT MINDIG PRÓBÁLJ BETARTANI, MIKÖZBEN INTERNETEZEL:

1. szabály: Soha ne add meg személyes adataidat ismeretlen embernek! (pl. lakcím, mobilszám, bankkártya szám, jelszó)

2. szabály: A közösségi oldalakon, chat felületeken ne vegyél fel olyan embereket, akiket nem ismersz személyesen!

3. szabály: Ne higgy el mindent az interneten, mert mindenki annak adja ki magát, akinek akarja!

4. szabály: Ne használj társkereső oldalakat még viccből sem! Az internetet ne használd ismerkedésre, csak a barátaiddal tartsd a kapcsolatot!

5. szabály: Ne rakj fel magadról olyan képeket, amiket később megbánhatsz, mert amit egyszer már felraktál, többé már nem tudod letörölni! (sok honlap eltárolja őket, biztonsági mentéseket készít, bárki letöltheti)

6. szabály: A gépen mindig legyen telepítve vírusellenőrző program, mert nagyon sok oldal vírust tartalmazhat, ami tönkreteheti a számítógépet.

7. szabály: Vigyázz a számítógépes játékokkal, mert függőséget okozhatnak

NAK ügyfélfogadás válltozás

Nemzeti Agrárkamara ügyfélfogadási rendje változott.

Nyírtura település ügyfélfogadását 2019.02.04-től Nyíregyházára helyezzük át.

Munkanapokon:

Hétfő:7:30-16:30

Kedd: 7:30-16:30

Szerda: 7:30-16:30

Csütörtök: 7:30-16:30

Péntek: 8:00-12:00

 

Pályázat

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

 

Az ORFK - Országos Baleset-megelőzési Bizottság, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság felmenő rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

 

„A mobil várhat?!”

(Bővebb információért kattints a linkre)

ELBIR-január

A meztelen valóság a meztelen képekről!

 

Végül is csak egy kép, mi baj lehet? Ha van is rá válaszod, összegyűjtöttünk néhány dolgot, amit ilyen helyzetekben érdemes lehet végig-gondolni.

 

Rengeteg olyan bejegyzést találni a neten, amelyekben valaki megbánta, hogy korábban erotikus képet küldött magáról valakinek.

 

Nem mindegy mit osztasz meg, mert a magyar törvények szerint 18 év alatti személyről készült szexuális tartalmú – például félmeztelen – kép vagy videó gyermekpornográf anyagnak számít, amelynek nemcsak a megosztása, de a tárolása is bűncselekmény.

 

Vagyis ha nem szeretnél bűncselekményt elkövetni, akkor az a biztos, ha nem készítesz, nem

kérsz, nem küldesz, és nem őrzöl olyan képet, amelyen olyasmi is látszik belőled vagy bárki másból, amit nem mutatnál meg mindenkinek.

 

Sajnos arra sincs semmi garancia, hogy ha a magad szórakoztatására vagy ajándékba privát képeket készítesz, azok később nem válnak publikussá. Egyrészt azért, mert sajnos előfordul-hat – bármilyen elképzelhetetlennek is tűnik –, hogy akiben most mindennél jobban bízol, mert fülig szerelmes vagy belé, később irigységből, esetleg egy csúnya szakítás vagy más sérelem miatt bosszút akar majd állni.

Másrészt, mert ami digitális, az sosem lehet teljesen privát – nem kellenek világhírű hackerek ahhoz, hogy a privát képeid kikerüljenek a nagy nyilvánosság elé: az is elég lehet, ha valamelyikőtök elhagyja a telefonját, tabletjét, laptopját, amelyen a képek vannak, vagy a suliban használt közös gépeken elfelejt kilépni a Facebookjából.

Ha pedig valami már kikerült az internetre, az általában ott is marad...

Valószínűleg nem szeretnéd, ha a későbbi főnököd, a tanáraid, az új szerelmed, a szüleid, a barátaid és mindenféle idegen a képeiden csámcsogna, de lehet, hogy olyan valaki kér tőled erotikus képet, hogy úgy érzed, ettől egy kicsit sem kell tartanod. Ilyenkor is érdemes lehet azért végiggondolni a fenti szempontokat.

Persze akkor sem sokkal egyszerűbb a helyzet, ha valaki olyasmit kér tőled, aminek te nem akarsz eleget tenni. Nemet mondani akkor sem könnyű, ha a jogszabályok tiltása, az esetleges későbbi bosszú vagy bármi más miatt nem értesz egyet a kéréssel, hiszen nem akarod megbántani a másikat. Ilyen esetekben viszont tekinthetsz akár tesztként is erre a helyzetre, hiszen ha a másik tényleg nagyon szeret, akkor valószínűleg el tudja fogadni a félelmeidet vagy a kétségeidet.

Mint sok másik kérdésre, erre sincs olyan válasz, amely biztosan, minden helyzetben, mindenkinek megfelel. Viszont az egészen biztos, hogy mindenkinek minden ilyen esetben érdemes végiggondolnia, hogy neki magának tényleg kedvére való-e ez a játék, szeretne-e benne részt venni, és megfelelnek-e neki a játékszabályok – amelyeket, ahogy láthatjátok, ebben az esetben nemcsak ti ketten alakítjátok, hanem a jogszabályok, az informatika, a kiberbiztonság, a köztetek meglévő bizalom és a jövőbeli viszonyotok is.

 

 

Forrás: https://yelon.hu/cikkek/781/a-meztelen-valosag-a-meztelen-kepekrol

Joomla templates by a4joomla