Még egy hétig lehet eleget tenni a földhasználati adatközlésnek!

 

A magánszemély földhasználónak a tizenegy számjegyből álló személyi azonosítóját, régebbi nevén személyi számát (tehát nem a személyi igazolvány számát) és az állampolgárságát kell bejelentenie. Gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell közölnie a járási földhivatalok felé.

A földhasználüknak ki kell tölteniük az "azonosító adatközlési lap" elnevezésű nyomtatványt. Az adatlap letölthető a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontja alatt, illetve beszerezhető a járási földhivataloknál. AZ adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót (személyi számot) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, gazdálkodó szervezet földhasználó esetén a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes. Az eredeti aláírással ellátott adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen. A sorban állás elkerülése érdekében javasolom, hogy lehetőség szerint a kitöltött nyomtatványt és annak mellékleteit postai úton küldjék meg a járási földhivatalok részére. 

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészek vannak. Az adatlapon a földrészletek helyrajzi számát nem kell feltüntetni.

Az adatközlés végső határideje: 2013. március 30., ezt követően az adatközlést elmulasztóknak földhasználati bírságot kell fizetniük.

A földhasználati bírság mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél, azaz 10.000,- Ft-nál.

Az azonosító adatközlési kötelezettség teljesítésének elősegítése érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő járási földhivatalok a földhasználati azonosító adatok bejelentésével kapcsolatos ügyekben az alábbiak szerint tartanak meghosszabbított ügyfélfogadást:

2013. március 25. hétfő 8:00-15:30
2013. március 26. kedd 8:00-15:30
2013. március 27. szerda 8:00-18:00
2013. március 28. csütörtök 8:00-18:00
2013. március 29. péntek 8:00-12:00

A bírság elkerülése érdekében kérem, hogy minden érintett földhasználó határidőben tregyen eleget adatszolgáltatási kötelezettségének!

Nyíregyháza, 2013. március 20.

Dr. Jászai Tamás
hivatalvezető

Joomla templates by a4joomla