TÁJÉKOZTATÁS SZÁRAZ FŰ ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Tisztelt Lakosság!

 

A nyár végi száraz időjárás valamint a rét és tarlóégetések illetve növényi hulladékégetések következtében megnövekvő parlag és avartüzek megelőzése érdekében az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.

 

 

  •  A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Kormányrendelet értelmében általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.

 

  • A tervezett avar-, tarló-, nád- vagy növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak jelentsék be.

 

  • A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával – figyelemmel a település ez irányú rendeletére - szabad elégetni.

 

  • A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást szükséges végrehajtani.

 

  • Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen végezhetik, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.

 

  • Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről gondoskodjanak.

 

  • A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal oltsák el.

 

  • Az égetés befejezése után a helyszín átvizsgálásáról gondoskodjanak és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást szüntessék meg.

 

  • Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de akár emberek halálát is okozhatja a növényzettűz.

 

  • Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság haladéktalan értesítése.

 

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében!

 

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

 

Dr. Szentpéteri Gabriella
            jegyző

 

Joomla templates by a4joomla