Ebzárlat és legeltetési tilalom

Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az ebzáriat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzáriat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzáriat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósagi megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a kerületi föáüatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
Az ebzáriat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező - vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek - rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését az adott településen belül az erre a helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését az állomány nagyságától függően 10- 20 hektáros területre kell korlátozni.
Határozatom közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjanak.
Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság megyei igazgató főállatorvosához címzett (4403 Nyíregyháza, Keleti M. u. 1. Pf.: 44.), de hivatalomhoz (Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 4403 Nyíregyháza, Keleti M. u. 1. Pf.: 44.) két példányban benyújtandó 5000,- Ft-os, - azaz ötezer forintos - illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Rendelkező részben leírtak szerint határoztam, mert Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Kálmánháza község, Nagycserkesz község, Napkor község, Nyírpazony község, Nyírtelek város, Nyírtura község, Szorgalmatos község, Tiszadada község, Tiszadob nagyközség, Tiszaeszlár község, Tiszalök város, Tiszavasvári város, Újfehértó város közigazgatási területén 2009. április 05-09. közötti időszakban a rókák veszettség elleni immunizálására kerül sor.
Az ebzárlat és legeltetési tilalom tiltó rendelkezéseit a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a 12. §-ban meghatározott feltételekkel írtam elő.
Hatáskörömet az Éltv. 51. §. (3) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm rendelet (továbbiakban; Korm.rend) 6. §< (5) bekezdése alapján, illetékességemet a Ket. 21. §. (1) d) pontja, valamint a Korm.rend. 3. §. (4) bekezdése és 3. sz. melléklete szerint állapítottam meg.
A határozat azonnali végrehajthatóságát az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (1) d pontja alapján rendeltem el. „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ...d) járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
A fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó! szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a jogorvoslati fórum meghatározása a Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján történt.
A fellebbezés illetékmentességéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja alapján határoztam.
Nyíregyháza, 2012. április 05.
Dr. Borsodi Károly 1 kerületi főállatorvos

Joomla templates by a4joomla