Felhívás gallyazási munkálatok elvégzésére

Nem csak látványnak szép, biztonsági kérdés is a villamos vezetékek közelében lévő
magasra növő növényzet, fák, ágak eltávolítása, alakítása, metszése

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás– megannyi aktuális kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent,, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

Az élet- és balesetveszéllyel, vagyonbiztonsággal, valamint a villamos energia elosztás biztonságával kapcsolatos szabályok betartása fontos, hiszen akár emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezeték közelében nem megfelelően gondozott fák vannak. Egy kislány például azért szenvedett égési sérüléseket, mert felmászott egy eperfára, s annak ága – meghajolva a gyerek súlya alatt – a vezetékkel érintkezett.

A villamosmű biztonsági övezetére vonatkozó miniszteri rendeletben* foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani:

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül levő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.

Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

Amennyiben a növényzet a vezetékeket a fenti értékeknél jobban megközelítette – esetleg már el is érte -, úgy a munkálatok elvégzésének idejére természetesen feszültségmentesíteni kell az adott vezetékszakaszt, ezért a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal – lehetőleg írásban - be kell jelenteni a lakhely, ingatlan szerinti áramhálózati társaság területileg illetékes régiójának a tervezett munkát. Az áramhálózati társaság térítésmentesen végzi el a feszültségmentesítést. Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem az áramhálózati társaság kezdi meg a munkálatokat, abban az esetben nem a tulajdonosi esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülhetnek. Az áramhálózati társaság vagy vállalkozó kizárólag a jogszabályok által meghatározott műszaki előírások alapján, valamint az élet- és balesetveszély elhárítása és a vagyonvédelmi elvek szerint végzi a biztonsági övezet tisztántartási munkálatait.

Társaságunk rendszeresen újsághirdetésben vagy egyéni módon felhívásban kéri a tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék el. Kérjük, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek együttműködni az áramhálózati társaságokkal annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

A tapasztalatok alapján az együttműködés területén még sokat lehet javítani, hiszen gyakran csak a lakossági tiltakozásról hallani egy-egy kényszerű fakivágás kapcsán, az ezzel elhárított élet- és balesetveszélyről nem.

*A biztonsági övezettel kapcsolatos főbb rendelkezéseket a villamos energiáról szóló törvény 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, (2) bek., a 133.§, 137.§, valamint a villamosművek, a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I:22.) NGM rendelet tartalmazza, amelyet a www.eon.hu Szabályok, törvények oldalon talál.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS A SZÁRAZ FŰ ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

   A rét és tarlóégetések valamint növényi hulladékégetések során – az eddigi jelentős számban bekövetkezett tűzesetekre való tekintettel – a tűzesetek elkerülése érdekében mindnyájunkban  legalább az alábbiakat szükséges tudatosítani:A tervezett avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek írásban be kell jelenteni. (a bejelentőlap letölthető:www.szabolcs.katasztrofavedelem.hu honlapról)                         Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.

-          A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni.

-          A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.

-          A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.

-          Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.

-          Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.

-          A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

-          Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

 

    Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében. Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgáljuk, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de a múlt évben arra is volt már példa, hogy halált okozott a növényzettűz.

    Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának – haladéktalan értesítése.

 

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112 (ingyenes) telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

    

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a Katasztrófavédelem 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

 A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi bírsággal sújtható. Minden kedves honfitársunknak tűzmentes szép tavaszt kíván a Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

 

Nyíregyháza, 2014. március 10.

 

Kéményseprő munkák végzésének időpontja Nyírturán

A Kéményseprőipari Kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy Nyírtura községben a kéményseprő munkák elvégzésének

első időszaka: 2014.01.27-2014.02.21

második időszaka: 2014.06.10-2014.06.27

Téli beavatkozások eljárási rendje

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy a lakóingatlanokon, középületeken, egyéb épületeken megjelenő és a lakosságra veszélyt jelentő jégcsapok eltávolítása kapcsán, a katasztrófavédelem, az előző év gyakorlatának megfelelő eljárási rendet alkalmazza.

 Jogszabályi háttér:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1958. évi IV. törvény 352. § (1) bekezdése szerint az "épület egyes részeinek lehullásából vagy az épület hiányosságaiból másra háruló kárért az épület tulajdonosa felelős ...".

Ezen jogszabályok alapján az épületek ereszcsatornáján, tetőszerkezetén megjelenő jégcsap okozta veszélyhelyzet elhárítása az ingatlan tulajdonosának felelőssége. A jégcsapok eltávolítását a tulajdonosok végezzék, vagy végeztessék el, a nehezen hozzáférhető helyekről a tűzoltóság térítés ellenében végzi el a mentesítést.

A téli hónapokban jelentkező feladatok (épület előtti járda csúszásmentesítése, jégcsapok eltávolítása) mulasztásából adódóan baleset következik be, akár felelősségre vonás is történhet.

Állatorvosi helyettesítés 2014.02.04-02.09-ig

Tisztelt Lakosság!

 

2014.02.04-02.09-ig Dr. Nagy István állatorvost Dr. Kassai József állatorvos (0630/403-2773) helyettesíti.

Téli túrák Nemzeti Parkjainkban

A téli szobafogságból a szabadba csábít tíz hazai nemzeti parkunk a januári és a februári hétvégéken, január 25. és február 8. között. A zimankós, arcpirosító idő ellenére, vagy éppen ezért számos olyan természeti csoda részesei lehetünk, amit a zöldellő erdőhöz, a virágzó mező látványához szokott turista szemek számára is szokatlan. A természet ilyenkor kicsit megdermed, lelassul, a fák a hó súlya alatt meghódolnak, de az állatvilág ekkor is élénken keresi a tápláléknak valót. Az érdeklődök az ország több pontján meghirdetett szakvezetéses túrák és előadások keretében kerülhetnek közelebb a téli természethez.

 A természetvédelmi szakemberek ezeken a napokon olyan fokozottan védett területekre kalauzolnak minket, ahova más időszakban – az élővilág nyugalmának megőrzése érdekében – nem juthatunk el. A túrák bepillantást engednek a magyar vidék kulturális hagyományaiba is, így például az Őrségben a tökmagolajverés fortélyainak megismerésére nyílik lehetőség. A Tisza-tónál a túra során érintett kilátótornyokból pazar kilátás nyílik a téli tározóra, az ott pihenő vadludak hangos gágogása sajátos hangulatot kölcsönöz a programnak. A szársomlyói kikericstúrától, a tőserdei farsangtúrán át, a jósvafői forrástúráig a nemzeti parkok mindenki számára ajánlják az újévkezdő, vérpezsdítő túráikat.

 A túrák közül kiemelkedik az immár hagyományosnak tekinthető Transz-bükki átkelés, amelyet az idén a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság január 25-én a nemzeti park örökös védnöke, Erőss Zsolt emlékére szervez. A túra után Felsőtárkányban, a Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont udvarán a Hópárduc emlékére kopjafát állítanak.

 Egyes meghirdetett túrákon meleg teával, pogácsával kedveskednek az elszánt, hideget kedvelő és tűrő turistáknak a szervezők.

 A tematikus nap része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) által koordinált Vidékjáró programsorozatnak.

 Induljon el Ön is az értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban!

A túrákról részletes információkat talál a nemzetipark-igazgatóságok központi portálján, a www.nemzetipark.gov.hu címen vagy IDE kattintva.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) HÍRLEVÉL 2014. január

Bizonyítványosztás

 

A diákok hamarosan kézhez kapják a félévi értesítőjüket. A félévi bizonyítványosztás időszaka, ami nem minden családban „örömünnep”... A szülőnek termé­szetes igénye, hogy gyermeke az iskolában a legjobb teljesít­ményt nyújtsa és mindez, visszatükröződjék az eredménye­in. Ez az elvárás azonban sok esetben nem valósul meg, vagy túlzottnak bizonyul.

Vajon milyen jegyek lesznek benne?

Éppen ezért mielőtt gyerme­künk rossz bizonyítványán felháborodnánk, - a tanárokban, tanítókban keresnénk a hibát, - vagy ami még ennél is rosszabb, azonnal a gyereket büntetnénk - gondolkodjunk el egy kicsit.

Nem árt, ha bizonyítványosztáskor a szülők egy kicsit önmagukba néznek, va­jon ők megtettek-e mindent gyermekük érdekében? Nem terheli-e őket is a felelősség a rossz osztályzatokért? Biztosítot­ták-e a tanuláshoz szükséges megfelelő légkört, támogat­ták-e gyermeküket, kiálltak-e mellette?

Fontos, hogy a szülők tájékozódjanak, tudjanak az év közbeni jegyekről, ne érje őket váratlanul a bizonyítvány eredménye!

Elengedhetetlen hogy a gyermekek érezzék, hogy a szüleik és a pedagógusok is mellettük állnak, segítséget nyújtanak az érdemjegyek kijavításában.

Támogassuk, bíztassuk őket, hiszen ezzel nagyobb célt érünk el, mint azzal, hogy „fenyegetjük, és ijesztgetjük” őket. Ha a szülő csak prédikál, ítélkezik, nem hallgatja meg a gyereket, a gyerek rátalálhat egy kényelmes kibúvóra: ő lesz a fekete bárány, akit nem értenek meg a szülei.

 Félévkor, évvégén megszaporodnak az eltűnések, csavargások. Sok esetben a gyermekek nem mernek hazamenni, mert félnek a szülői reakcióktól, büntetésektől a rossz jegyek miatt.   Ezért inkább az utcán csellengnek, vagy barátoknál húzzák meg magukat, legrosszabb esetben az öngyilkosság gondolata is megfordul a fejükben. A legtöbb gyereket ugyanis minden látszat ellenére nagyon bántja a rossz bizonyítvány.

Fordítsunk ebben az időszakban nagyobb figyelmet gyermekeinkre, hiszen a csellengő gyermekekre nagy veszély leselkedik. Otthonról eltűnt gyermekek, akik céltalanul bolyonganak az utcákon, bevásárlóközpontokban, könnyebben válnak bűnelkövetőkké, vagy bűncselekmények áldozatává.

Ha gyermeke nem ment haza, vagy eltűnt, hívja a Rendőrség 107-es vagy 112-es  telefonszámát!

Vigyázzunk rájuk, óvjuk őket!

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

 

 

Gallyazási felhívás 2014

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye

 

FELHÍVÁS

villamos hálózatok környezetének tisztántartására

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41.) 

 

felhívja

 

az ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

 

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi közzé.

 

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában

- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,

- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

 

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert,

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

 

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelíthessék meg.

 

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg növényzet mérete, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

 

Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

 

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

 

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.

 

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.  illetékes  régió-központjának címe, elérhetősége:

 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 53. Tel:  06-42 523-100

 

Amennyiben az Ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni.

 

Az eltávolított növényi részek, gallyak, kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik.

 

Kérjük az Ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás  minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

 

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

 

Együttműködésüket köszönjük.

 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

 

 

Háziorvosi rendelési idő az év végéig

Dec. 27. (Péntek): 9-11 óráig

Dec. 30. (Hétfő): 8-12 óráig

Dec. 31. (Kedd): 9-12 óráig

Régi általános iskola épületének felújítása

Önkormányzatunk 2013.11.30 napján nyújtotta be a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján, falumegújítására és -fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, "Régi általános iskola épületének felújítására" támogatási kérelmét, melyre 2013 augusztus 16-án kedvező támogatási határozatot kapott 4 722 724 Ft összeggel. A felújítás teljes költsége 5 997 860 forintba került. A munkálatok 2013.12.17-én fejeződtek be.

 

 

 

Téli közfoglalkoztatási képzés-időpont

Téli közfoglalkoztatási képzés:

 Időpont: 2013.12.11. 9:00

Helyszín: Iskola ebédlője

Vízszintestengelyű szárzúzó beszerzése

Önkormányzatunk 2013. november 6-án a 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében egy AGL típusú vízszintes tengelyű szárzúzó beszerzéséhez nyert 600.000 Ft támogatást. A beruházás teljes összege 762.000 Ft volt. Az eszköz beszerzésével jobban teljesíthető a lakosságtól elvárt tisztább környezet megvalósítása, a szebb és élhetőbb környezet kialakítása. Ezen túlmenően a levágott, nem haszonnövénynek minősülő szálas növényeket az önkormányzat a szociális földprogram keretében nevelt állatok takarmányozására használja fel. A takarmányozásra és más haszontevékenységre nem használható lekaszált növényeket a biomassza kazánban tudjuk hasznosítani.

 

 

 


 

 

 

Joomla templates by a4joomla