TÁJÉKOZTATÁS SZÁRAZ FŰ ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Tisztelt Lakosság!

 

A nyár végi száraz időjárás valamint a rét és tarlóégetések illetve növényi hulladékégetések következtében megnövekvő parlag és avartüzek megelőzése érdekében az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.

 

 

  •  A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Kormányrendelet értelmében általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.

 

  • A tervezett avar-, tarló-, nád- vagy növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak jelentsék be.

 

  • A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával – figyelemmel a település ez irányú rendeletére - szabad elégetni.

 

  • A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást szükséges végrehajtani.

 

  • Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen végezhetik, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.

 

  • Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről gondoskodjanak.

 

  • A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal oltsák el.

 

  • Az égetés befejezése után a helyszín átvizsgálásáról gondoskodjanak és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást szüntessék meg.

 

  • Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de akár emberek halálát is okozhatja a növényzettűz.

 

  • Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság haladéktalan értesítése.

 

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében!

 

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

 

Dr. Szentpéteri Gabriella
            jegyző

 

Állatorvosi helyettesítés beosztása 2013. szeptemberében

Állatorvosi helyettesítésA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nyíregyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala tájékoztatja Nyírtura lakosságát, hogy a 2013. szeptember hónapban az állatorvosi helyettesítés biztosítása az alábbiak szerint alakul:

2013. szeptember 7-8:
dr. Petromán László Nyíregyháza, Gém u. 18/d.
Telefon: 06-30/965-5930; 06-42/431-626

2013. szeptember 14-15:
dr. ifj. Gubicz Pál Nyíregyháza, Ív u. 1. sz.
Telefon: 06-30/955-3463, 06-42/424-066

2013. szeptember 21-22:
dr. Gonda Gedeon Nyíregyháza, Leffler S. u. 33.
Telefon: 06-20/944-0111, 06-42/441-663

2013. szeptember 28-29:
dr. Nagy István Nyíregyháza, Epreskert u. 11/b.
Telefon: 06-30-324-2995, 06-42/406-060

 

 

Állatorvosi helyettesítés Nyírturán 2013.08.22-2013.09.02

 

2013.08.22 - 2013.09.02 között Dr. Kassai József a helyettes állatorvos Nyírturán.

Elérhetősége: 30/403-2773

 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként biztosított Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány átvételének időpontjai

 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az Erzsébet-utalványokat az Önkormányzat pénztárában 08.23-án (Péntek) 8-12 óráig, 08.26-27-én (Hétfő, Kedd) 10-12 óráig vehetik át.

 

 

Lovak kötelező vérvizsgálata

HIRDETMÉNY LÓTARTÓK RÉSZÉRE

Tisztelt Állattartó!

Tájékoztatom, hogy a megyében 2013. második félévében szervezett formában ló vérvételezésre kerül sor. Bővebben IDE kattintva olvashatja a hirdetményt...

 

Nyírtura Invest Kft. "Iroda és raktárépület" pályázat megvalósítása

A Nyírtura Invest Kft. 2011. 02. 24.-én alakult. Fő profilja az építményüzemeltetés, de tevékenységébe tartozik a településtisztasági feladatok elvégzése, valamint ingatlanok részbeni fenntartása.  A pályázat tárgya a társaság székhelyéül szolgáló épület teljes mértékű rekonstrukciója. A fejlesztés keretében a Kft. székhelyéül szolgáló épület felújítására került sor, a munka helye: Nyírtura, Arany János u. 14. A munkálatok során megvalósult a nyílászárók cseréje, az épület teljes körű hőszigetelése, burkolása, belső felületek festése, akadálymentesítése. Akadálymentes mosdó, irodahelyiség került kialakításra, valamint a raktárhelyiségek felújítása valósult meg.

A megvalósulás képekben:

 

Tájékoztató társas agrárvállalkozások számára

Az elmúlt időszakban számos társas vállalkozás számára gondot okozott a kötelező agrár kamarai tagság és a kereskedelmi kamarai regisztráció értelmezése, ezért az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarákról szóló 2012. évi CXXVI. törvényben foglaltak helyes alkalmazásáról.

A törvény 2. sz. melléklete határozza meg azokat a fő TEÁOR kódokat, mely szerint eldönthető az agrárkamarai tagság. Ez alapján csak azon társas vállalkozások számára kötelező az agrár kamarai tagság, akiknek fő TEAOR kódjuk szerepel a hivatkozott törvény 2. sz. mellékletében. Amennyiben a vállalkozás fő tevékenysége nem szerepel a 2. sz. mellékletben, abban az esetben a kereskedelmi kamarai regisztráció kötelező, melynek összege 5.000,-Ft/év. Ez a meghatározás független minden más regisztrációs kötelezettségtől, a tagsági besorolás kizárólag a kamarai törvény 2.sz. melléklete alapján történik.

Ezúton tájékoztatjuk Önt/Önöket arról, hogyha tevékenységüket tekintve (a lista a levél végén olvasható) nem tartoznak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai hatáskörbe, akkor az alábbiak szerint kell eljárniuk, hogy töröljék az agrárkamarai tagsági nyilvántartásukat.
http://www.bevallasnak.hu weboldalon (ez az agrárkamara honlapja). Válassza ki az üzenetküldés menüpontot, majd a kategória választásánál a "Regisztráció törlése, mentesülés" kategóriát jelölje meg. Ezt követően az oldal alján pirossal megjelenő "Továbblépek az üzenet megírásához" szövegre kattintva a bejövő ablakon megjelenő mezőket értelemszerűen ki kell tölteni (kamarai nyilvántartási szám - levélben közlik -, a cég e-mail címe), majd az üzenet: Tisztelt Nemzeti Agrárgazdasági Kamara! Cégünk fő tevékenységi köre ________________________, TEÁOR száma ________. E tevékenység nem tartozik az agrárkamarai törvény hatálya alá, ezért kérjük nyilvántartásba vételünk törlését." Cégnév
Üzenet küldése.

Nyíregyháza, 2013. július 29.

Nagyné Varga Katalin
kamarai főtitkár s.k.

Bővebben...

Állatorvosi helyettesítés beosztása 2013. augusztusában

Állatorvosi helyettesítésA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nyíregyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala tájékoztatja Nyírtura lakosságát, hogy a 2013. augusztus hónapban az állatorvosi helyettesítés biztosítása az alábbiak szerint alakul:

2013. augusztus 3-4:
dr. ifj. Gubicz Pál Nyíregyháza, Ív u. 1. sz.
Telefon: 06-30/955-3463, 06-42/424-066

2013. augusztus 10-11:
dr. Gonda Gedeon Nyíregyháza, Leffler S. u. 33.
Telefon: 06-20/944-0111, 06-42/441-663

2013. augusztus 17-18:
dr. Nagy István Nyíregyháza, Epreskert u. 11/b.
Telefon: 06-30-324-2995, 06-42/406-060

2013. augusztus 24-25:
dr. Fölker Krisztina Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 18/a.
Telefon: 06-30/973-1018

2013. augusztus 31 - Szeptember 1:
dr. Poncsák Miklós Nyíregyháza, Magyar u. 14.
Telefon: 06-30/985-7031, 06-42/480-022

 

Nyírturai Futball Klub Közgyűlési meghívója

A Nyírturai Futball Klub tisztelettel vár minden nyírturai focirajongót a 2013. augusztus 2-án, pénteken 18 órától kezdődő nyílt Közgyűlésére. Helyszíne az Általános Iskola étterme (Nyírtura, Arany János u. 19. sz.)

A Közgyűlés napirendjei között szerepel a két ülés közötti fontosabb ügyekről szóló beszámoló, a 2013-2014. évi bajnoksággal összefüggő teendők megvitatása, illetve a Futball Klub egyéb programjainak megtervezése. 

A nyílt Közgyűlésre nem csak a Sport Klub tagjait, pártoló tagjait, tiszteletbeli tagjait várjuk, hanem minden olyan nyírturai lakost, aki ötleteivel, javaslataival segíthet a Klub jövőbeli munkájában, s szívesen részt is vállal benne. 

Mikó Gábor
elnök 

 

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka!

Nemzeti Agrárgazdasági KamaraTájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka elkezdődött. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a szükséges teendőkről. Az adategyeztetést és önbevallást a kamarai bevallás honlapján elérhető www.bevallasnak.hu felületen kell elvégezni. Amennyiben Önt a kamarai törvény nem kötelezi a tagságra, úgy a fent említett felület üzenetküldőjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését, nem kell bevallást tennie.

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.július 31.

Amennyiben nincs módja Internet elérésen keresztül bevallásának elkészítésére, úgy keresse fel személyesen területi igazgatóságunkat vagy tanácsadói irodáinkat. A tagdíj önbevalló lapot aláírva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságára is el kell juttatni.

A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.

A tagdíjbefizetés két módja:

• Átutalással az alábbi számlaszámra:11749008-20190244.
• Vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságán vehet át vagy a kamarai tanácsadójától kérheti.
Mind az átutalásnál, mind a csekknél a közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni!

Kérdése esetén forduljon bizalommal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságához, vagy tanácsadói irodájához!

Köszönjük Tagjaink megtisztelő együttműködését!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Legyél példakép!

Büszke vagy vállalkozásodra és elismerésre vágysz? Legyél Példakép!
A Példakép Pályázaton most az ország legígéretesebb fiatal vállalkozóit keressük! Itt az alkalom, hogy bemutatkozz és megnyerd az 5 millió forintos fődíjat!

Hisszük, hogy hazánkban rengeteg olyan példakép van, akiket érdemes megismerni, hiszen méltók arra, hogy inspirálói legyenek az új generációnak.

Példakép Alapítvány
A Példakép Alapítvány civil kezdeményezés, amely azzal a céllal jött létre, hogy megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar vállalkozókat. Nem csak azért, hogy büszkék lehessünk tehetségeinkre és az általuk elért eredményekre, hanem azért is, hogy a pályakezdő fiatalok vonzó, elérhető és követhető életpályát lássanak maguk előtt.

Egy példakép ugyanis olyan hajtóerő, amit mással nem lehet pótolni – erőt, hitet és motivációt ad, akár egy egész életre.

A pályázatra IDE KATTINTVA jelentkezhetsz!

 

Példakép pályázat

Állatorvosi helyettesítés beosztása 2013. júliusában

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nyíregyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala tájékoztatja Nyírtura lakosságát, hogy a 2013. június hónapban az állatorvosi helyettesítés biztosítása az alábbiak szerint alakul:

2013. július 6-7:
Dr. Bánhidi László Nyíregyháza, Fácán u. 56. sz.
Telefon: 06-30/606-8469, 06-42/475-546

2013. július 13-14:
Dr. Fölker Krisztina Nyíregyháza - Sóstóhegy, Aranykalász sor 18/a.
Telefon: 06-30/973-1018

2013. július 20-21:
Dr. Petromán László Nyíregyháza, Gém u. 18/d.
Telefon: 06-30/965-5930, 06-42/431-626

2013. július 27-28:
Dr. Poncsák Miklós Nyíregyháza, Magyar u. 14. 
Telefon: 06-30/985-7031, 06-42/480-022

 

Községi zárlat elrendelése Sényő, Nyírtura közigazgatási területére méhek nyúlós költésrothadása miatt

FigyelemA Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal határozatával rendelte el 2013. június 19-től Nyírtura és Sényő község közigazgatási területén mézelő nyúlós költésrothadása miatt.

 

A zárlati terület érinti Nyírtét és Nyírbogdány közigazgatási területét is. 

 

 

A teljes határozat PDF formátumban IDE KATTINTVA érhető el.

 

Szociális földprogram Nyírturán - 2012

Szociális Földprogram 2012Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett szociális földprogramok megvalósításának támogatására.
A munkanélküliség kezelését, a foglalkoztatás elősegítését, a hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok foglalkoztatását célozza meg a program, amelyre Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be és támogatásra került.
A pályázatunkban az A komponenst céloztuk meg, amelyben olyan feladatot vállaltunk, hogy növénytermesztési és állattartási tevékenységünkkel a közétkeztetést végző konyhát lássuk el alapanyaggal, csökkentve ezzel a közétkeztetést igénybe vevők és az Önkormányzat nyersanyagvásárlásra fordított terheket.

A program sikeresen elindult, a foglalkoztatásba bevont 15 fő a fóliasátorban és az Önkormányzat tulajdonában lévő földeket művelik. Jó gazdaként Héjja János vezetésével paradicsomot, paprikát, káposzát, karalábét, salátát, zellert nevelnek, illetve anyakocák beszerzésével kisebb malacfarmot hoztunk létre a megszületett kismalacokkal, akik hízókká fejlődve húsukat a közétkeztetést végző konyha fogja felhasználni.

A napi rendszeres elfoglaltásogot a nyírturai közfoglalkoztatottlakosok végzik, helyben dolgoznak, értéket teremtenek. Munkájukkal segítik az Önkormányzat takarékos gazdálkodás törekvéseit. A foglalkoztatottak bérét a Munkaügyi Központ külön pályázatában nyertük el, így ennek költsége sem terheli a települést.


A program folytatására számítunk 2013-ban, melyre pályázatot nyújtottunk be, várjuk az eredményét. Abban bízunk, hogy a pályázat támogatása eredményeképpen folytathatjuk az eddig kiépített infrastruktúrával a munkát, a termelést, s sikeresen foglalkoztathatunk tovább nyírturai közfoglalkoztatottakat.

További képek Nyírtura facebook oldalán IDE kattintva érhető el. 

Joomla templates by a4joomla