Állatorvosi helyettesítés beosztása 2013. decemberben

Állatorvosi helyettesítésA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nyíregyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala tájékoztatja Nyírtura lakosságát, hogy a 2013. december hónapban az állatorvosi helyettesítés biztosítása az alábbiak szerint alakul:

2013. november 30-december 01:
Állatgyógyház Kft.
dr. Fölker Krisztina Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 18/a.
Telefon: 06-30/973-1018,

2013. december 08:
dr. Nagy István Nyíregyháza, Epreskert u. 11/b.
Telefon: 06-30-324-2995, 06-42/406-060

2013. december 14-15.:
dr. Petromán László Nyíregyháza, Gém u. 18/d.
Telefon: 06-30/965-5930, 06-42/431-626

2013. december 22.:
dr. ifj. Gubicz pál Nyíregyháza, Ív u. 1.
Telefon: 06-30/955-3463, 06-42/424-066

 2013. december 24-26.:
dr. Bánhidi László Nyíregyháza, Fácán u. 56.
Telefon: 06-30/606-8469; 06-42/475-546

2013. december 27-29.:
dr. Poncsák Miklós Nyíregyháza, Magyar u. 14. sz.
Telefon: 06-30/985-7031, 06-42/480-022

 2014. január 01.:
Állatgyógyház Kft.
dr. Fölker Krisztina Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 18/a.
Telefon: 06-30/973-1018,

 

Téli közfoglalkoztatási képzés

Téli közfoglalkoztatási képzés indulási időpontja még nem meghatározott, kérjük figyelje honlapunkat a további információkért!

 

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány átvételének időpontjai

 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az Erzsébet-utalványokat az Önkormányzat pénztárában  11.25-27-én (Hétfő, Kedd, Szerda) 10-12 óráig vehetik át.

 

 

 

Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az Erzsébet-utalványokat az Önkormányzat pénztárában  11.25-27-én (Hétfő, Kedd, Szerda) 10-12 óráig vehetik át.

 

„A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-piaci program

 

A „nők 40” program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése.

 A program célcsoportja azon 55 év feletti nők, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik.

 A program 2013. október 15-től 2014. december 31-ig tart, ezen belül a programba vonásra és a program terhére történő kötelezettségvállalásra kizárólag 2013. év során, november 1-jétől december 31-ig van lehetőség.

 Bővebb információ:

 Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatal: 4532 Nyírtura, Arany János utca 14.

Tel: 42/531-010

 

Katasztrófavédelmi lakossági tájékoztató

L A K O S S Á G I   T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Lakosok!

 A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő válaszreakciót adjunk. Az emberi élet és az anyagi javak biztonsága mindenki számára fontos. Az elmúlt években hazánkban kialakult katasztrófák, valamint a kezelésük során tapasztaltak ösztönözték arra a jogalkotókat, hogy megalkossák a 2012. január 1-én hatályba lépett új katasztrófavédelmi törvényt, mely megteremtette a szükséges változtatások alapjait. Magyarországon minden települést kockázatelemzésnek vetettek alá, melynek eredményeként a településeket katasztrófavédelmi osztályokba sorolták. Három osztály létezik, melyből az I. kategóriába tartozó települések a legveszélyeztetettebbek.

Településünk a kockázatelemzés és kockázatbecslés alapján a II. kategóriába tartozik. A fő veszélyeztető tényezők az alábbiak:

1. Belvíz

2. Civilizációs eredetű veszélyek

 A válsághelyzetek kezelésére a meglévő jogszabályi kereteken túl szükség van az azt végrehajtó erőkre és eszközökre. A település katasztrófavédelmi osztályba sorolása, valamint a lakosság létszáma alapján a jogszabályban előírtaknak megfelelően a fenti veszélyhelyzetek kezelésére 50 fős polgári védelmi szervezetet hoztunk létre településünkön. A polgári védelmi szervezet létrehozásának célja saját önmentő képességünk a fokozása.

 A törvény alapján megváltozott a veszélyelhárítási tervezés rendszere is. Elkészült településünk veszélyelhárítási terve, melyben kiemelt szerepet kap a lakosság és anyagi javaink védelme.

 Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot a településünkön jelentkező veszélyeztető tényezőkről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről, a követendő magatartási szabályokról.

 Kérem, hogy figyelmesen tanulmányozza át az alábbi ajánlásokat!

 TELEPÜLÉSÜNKÖN JELENTKEZŐ VESZÉLYFORRÁSOK

 

Falugyűlés - 2013.10.26

Nyírtura Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Önt a

 2013. október 25.-én (pénteken) 18.00 – tól tartandó

Falugyűlésre

 

 

Helyszín:

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Közösségi Ház)

Nyírtura, Rákóczi utca 43. sz.

 

Napirendi pontok:

 

 • — Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér átadása (pogácsa, pezsgő)
 • — A Nyírturai Polgárőr Egyesület beszámolója
 • — Németh Gábor rendőr hadnagy (Kemecsei Rendőrőrs parancsnoka) beszámolója
 • — „Zöld övezet” pályázat ismertetése, a közösségi tervezés első lépése
 • — ifj. Mikó Gábor Nyírtura polgármesterének évértékelő beszéde, jövő évi terveinek ismertetése
 • — Közmeghallgatás - hozzászólások, kérdések, vélemények megvitatása

 

Megjelenésére feltétlen számítok, tegye fel kérdéseit, beszéljük meg a gondokat, keressünk megoldást közösen a problémákra!

 

 

 

                              Mikó Gábor

                             polgármester

 

Az IKSZT program az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyének: „A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása”, azon belül az „5.3.3.2.1. A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedésének része.

Az integrált közösségi és szolgáltató tér elnevezés nem egy intézményformát, hanem egy szemléletet, egy modellt jelöl.

Célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén.

 

Szolgáltatásaink köre:

 

- helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási pont működtetéséhez;

- ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése;

- a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2) pontjában meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy mozgókönyvtári ellátás biztosítása vagy - kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen a nyilvános könyvtári vagy mozgókönyvtári ellátás elérhető - olvasósarok működtetése;

- közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban működő e-Magyarország ponton (közösségi információs hozzáférési pont).

- helyszín biztosítása civil szervezetek számára;

- a gyermekek (különösen a 0-5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása;

- egészségfejlesztési programok megvalósítása;

- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.

- közösségi programok, csocsó, asztalitenisz, kerti sütési lehetőség biztosítása a község lakói számára;

- közművelődési programok szervezése, helyi igényeknek megfelelően rendezvények lebonyolítása

 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér nyitva tartása:

 

Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 18.00

Péntek: 10.00 – 18.00

Szombat: 8.00 – 12.00

Minden hónap első péntekén 10.00 – 21.00

 

 

A hulladékszállítás rendeje

Tisztelt Lakosság!

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt Lakosságot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályszerű, a szerződésben és az önkormányzati rendeletben rögzítetteknek megfelelő minőségű végzése érdekében az alábbiakról:

Közszolgáltató a kommunális hulladékot kizárólag

 •          az ingatlantulajdonos által biztosított 1 db szabvány 120 l-es gyűjtőedényből, vagy
 •         a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésben rögzített űrtartalmú és darabszámú szabvány gyűjtőedényből, illetve a szabvány gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó mennyiségű hulladék esetén
 •          a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. emblémájával ellátott, a Kft.-től megvásárolható szürke hulladékgyűjtő zsákból szállítja el.

Egyéb, a lakosság által gyűjtőedénynek használt hordóból, dobozból, zsákból, valamint a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére kiosztott zsákokból nem szállítják el a kommunális hulladékot!

Nem szállítja el továbbá a hulladékot a Közszolgáltató abban az esetben sem, ha a hulladékgyűjtő edény szemmel láthatóan rossz állapotban van, ugyanis akkor fennáll annak a veszélye, hogy a gyűjtőedény az ürítés közben – de valójában a Közszolgáltató munkavállalóinak munkavégzésétől függetlenül – megrongálódik.

Fenti intézkedéseivel a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosok jogszabályban leírt kötelezettségeit szeretné érvényre juttatni, ezáltal a közszolgáltatás minőségén javítani.

A gyűjtőedények megvásárolhatók műanyagipari termékeket árusító kereskedelmi egységekben, ill. a

 •          Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz.
 •          Nagyecsed Hulladékkezelő Központ
 •          Kisvárda Hulladékkezelő Központ telephelyeken.

A társaság telephelyein az ingatlan tulajdonosa megvásárolhatja a 120 l-es használt vagy új hulladékgyűjtő kukát. Értékesítési ár:

 • Új edény esetén: 120 l-es bruttó 8.995 Ft/db
 • Használt (újszerű állapotban lévő) edény estén: 120 l-es bruttó 7.000 Ft/db

A Társaság előre egyeztetett időpontban és helyszínre kiszállítja a használt vagy új hulladékgyűjtő kukákat, és a lakos ott készpénzben megvásárolhatja:

 • Új edény esetén: 120 l-es bruttó 10.000 Ft/db
 • Használt (újszerű állapotban lévő) edény estén: 120 l-es bruttó 8.000 Ft/db

Lehetőség van előzetes egyeztetés után az Önkormányzatnál kedvezményes értékesítésre is:

 •  Új edény esetén: 120 l-es bruttó 8.500 Ft/db
 • Használt (újszerű állapotban lévő) edény estén: 120 l-es bruttó 6.700 Ft/db

 

 

 

Mindenszentek - Bűnmegelőzési Hírlevél Különkiadás

 Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. 2013. októberi bűnmegelőzési hírlevelének külön kiadása:

 

Elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra emlékezünk Mindenszentek és az azt követő Halottak Napján.

 

Már október utolsó hétvégéjén megtelnek a temetők látogatókkal. Sajnos a bűnelkövetők ezekben a napokban is azon „ dolgoznak ”, hogy a kevésbé óvatos embereket megkárosítsák.

 

 Természetesen a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

 

 Az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük, hogy fogadjanak meg tőlünk néhány tanácsot:

 - az autójukat gondosan zárják be, értéket ne hagyjanak a gépjárműben,

- lehetőleg a kijelölt, őrzött, kivilágított parkolóhelyeket vegyék igénybe,

- értékeiket lehetőleg hagyják otthon!

- táskájuk belső zsebében tartsák irataikat, pénzüket,

- csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van,

- ne legyen a bankkártyájuk mellett a PIN kód,

- fokozottan figyeljenek csomagjaikra !

 

Külön felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a padra, síremlékre letett táskájukat egyetlen pillanatra se hagyják felügyelet nélkül!

      

Amennyiben gyanúsan viselkedő személyt látnak a temetőben, esetleg bűncselekményt követtek el az Önök sérelmére, kérjék az ott járőröző rendőrök  segítségét, vagy hívják a 112-es segélykérő számot!

 

 

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom Nyírturán

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állat-Egészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatala Nyírtura község közigazgatási területén

2013. október 08-21. közötti időszakban ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

A teljes határozat ITT érhető el.

 

 

Szociális földprogram Nyírturán – 2013

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A Szociális Földprogram célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításához, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához. Önkormányzatunk e célok megvalósítására nyújtott be pályázatot, mely támogatásra is került.

A pályázatunk az A komponenst célozta, melyben olyan feladatot vállaltunk, mellyen növénytermesztési és állattartási tevékenységgel a közétkeztetést végző konyhát láthatjuk el alapanyaggal, ezzel csökkentve a szolgáltatást igénybe vevők és az Önkormányzat nyersanyagvásárlására fordított terheket.

A program sikeresen elindult, a foglalkoztatásba bevont 25 fő a fóliasátorban valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő földeken kukoricát, burgonyát, hagymát, fokhagymát, borsót, sárgarépát, uborkát, retket, zöldbabot, paradicsomot, paprikát, karalábét és káposztát termelnek. A növényeken túl állattartással is foglalkoznak. Beszerzésre került 60 db tyúk továbbá 4 db anyakoca is. A tyúkok tojást biztosítanak, valamint a megszületett kismalacokkal –melyek hízókká fejlődnek – együtt húst is biztosítanak a közétkeztetést végző konyhának.

A napi rendszeres elfoglaltságot csakúgy, mint az eddigi években is a nyírturai közfoglalkoztatott lakosság végzi, akik helyben dolgoznak és értéket teremtenek. Munkájukkal segítik az Önkormányzat takarékos gazdálkodás törekvéseit. A közfoglalkoztatottak bérét a Munkaügyi Központ erre kiírt pályázatán nyertük el, így ezek a költségek sem terhelik településünket.

Bízunk az eredményes folytatásban, abban, hogy az eddig kiépített infrastruktúrával a munkát, a termelést tovább folytathatjuk nyírturai közfoglalkoztatottakkal 2014-ben is.

 

További képek:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.678042648945568.1073741866.363794160370420&type=3

 

Községi zárlat feloldása

Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatala a Sényő, Nyírtura község közigazgatási területén mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt az SZ-10I/1165-2/2013 számú határozattal nyúlós költésrothadás fertőző állatbetegség megállapítása miatt elrendelt községi zárlatot a mai nappal megszünteti. A teljes határozat IDE kattintva érhető el.

Állatorvosi helyettesítés beosztása 2013. októberben

Állatorvosi helyettesítésA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Nyíregyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala tájékoztatja Nyírtura lakosságát, hogy a 2013. október hónapban az állatorvosi helyettesítés biztosítása az alábbiak szerint alakul:

2013. október 5-6:
dr. Bánhidi László Nyíregyháza, Fácán u. 56.
Telefon: 06-30/606-8469; 06-42/475-546

2013. október 12-13:
dr. Poncsák Miklós Nyíregyháza, Magyar u. 14. sz.
Telefon: 06-30/985-7031, 06-42/480-022

 

2013. október 19-20:
dr. Fölker Krisztina Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 18/a.
Telefon: 06-30/973-1018,

2013. október 23:
dr. Petromán László Nyíregyháza, Gém u. 18/d.
Telefon: 06-30/965-5930, 06-42/431-626

2013. október 26-27:
dr. Nagy István Nyíregyháza, Epreskert u. 11/b.
Telefon: 06-30-324-2995, 06-42/406-060

 

 

Joomla templates by a4joomla